หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
อบต.ไทรใหญ่
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กบ 1322 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง เพื่อแจกจ่ายให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง เพื่อแจกจ่ายให้นักเรียนชั้นอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2565 ]ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถสุขาเคลื่อนที่ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 82 - 7818 นนทบุรี พร้อมเครื่องสูบน้ำประจำรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ภายในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ภายในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ภายในกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ภายในสำนักงานปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ราคารวมค่าติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 83-2235 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ (รายปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กย 7415 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 82-0682 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2565 ]จ้างเหมาตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ (สถานีพลังงานชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาขนย้ายคันดินกั้นน้ำชั่วคราวเลียบคลองขุนศรี หมู่ที่ 2,3,4 และ 11 ตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม สำหรับนักกีฬาตาม โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีปีใหม่ อำเภอไทรน้อย ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]จ้างขนย้ายคันดินกั้นน้ำชั่วคราวเลียบคลองขุนศรี หมู่ที่ 2,3,4 และ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]จ้างขนย้ายคันดินกั้นน้ำชั่วคราวเลียบคลองขุนศรี หมู่ที่ 2,3,4 และ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะหนะขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 82-0682 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำโครงป้ายนับคะแนนตาม โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตาม โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตาม โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาเต้นท์ตาม โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาม โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาม โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตาม โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 02-1475311-4
Saiyai  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ : 02-1475311-4 โทรสาร : 02-147-5315
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 6,628,551 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10