หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
อบต.ไทรใหญ่
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจัดทำอาหารว่าง อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ และถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]จ้างจัดทำป้ายตามโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ และถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]ซื้อชุดถังขยะเปียกและวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมตามโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ และถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]จ้างจัดทำอาหารว่าง อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมการจัดกิจกรรม Active Learning ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]ซื้อชุดถังขยะเปียกและวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมตามโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ และถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ต่าง ๆ) เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านเจ้าเฟื่อง 2 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านคลองหนึ่ง ซอยที่ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลไทรใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านเจ้าเฟื่อง 2 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านคลองหนึ่ง ซอยที่ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลไทรใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและกรณีเกิดโรคระบาด ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2565 ]โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านเจ้าเฟื่อง 2 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรใหญ่ [ 4 พ.ย. 2565 ]โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านคลองหนึ่ง ซอยที่ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลไทรใหญ่ [ 4 พ.ย. 2565 ]วัสดุอาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด เพื่อแจกจ่ายให้ นักเรียนชั้นอบุบาล 2 - 5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ [ 1 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ยูเอที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด เพื่อแจกจ่ายให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักรางวี ซอยบ้านป้ายิบ (นบ.ถ.21-003) หมู่ที่ 3 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ต.ค. 2565 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าอบรม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2565 ]จ้างสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปฐม-นนท์ (นบ.ถ.21-016) หมู่ที่ 8 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักรางวี ซอยบ้านเจ้าเฟื่อง 4 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองขุนศรีฝั่งตะวันตก (นบ.ถ.21-014) หมู่ที่ 2 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักรางวี ซอยบ้านป้ายิบ (นบ.ถ.21-003) หมู่ที่ 3 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักรางวี ซอยบ้านป้ายิบ (นบ.ถ.21-003) หมู่ที่ 3 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักรางวี ซอยบ้านป้ายิบ (นบ.ถ.21-003) หมู่ที่ 3 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปฐม-นนท์ (นบ.ถ.21-016) หมู่ที่ 8 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองขุนศรีฝั่งตะวันตก (นบ.ถ.21-014) หมู่ที่ 2 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติืสำหรับเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักรางวี ซอยบ้านป้ายิบ (นบ.ถ.21-003) หมู่ที่ 3 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี [ 26 ก.ย. 2565 ]โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักรางวี ซอยบ้านเจ้าเฟื่อง 4 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี [ 26 ก.ย. 2565 ]โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองขุนศรีฝั่งตะวันตก (นบ.ถ.21-014) หมู่ที่ 2 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี [ 26 ก.ย. 2565 ]ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับการบำรุงรักษาสระว่ายน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
    โทร : 095-397-8263
Saiyai  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ : 02-1475311-4 โทรสาร : 02-147-5315
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 6,987,301 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10