หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
อบต.ไทรใหญ่
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาขนย้ายคันดินกั้นน้ำชั่วคราวเลียบคลองขุนศรี หมู่ที่ 2,3,4 และ 11 ตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม สำหรับนักกีฬาตาม โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีปีใหม่ อำเภอไทรน้อย ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]จ้างขนย้ายคันดินกั้นน้ำชั่วคราวเลียบคลองขุนศรี หมู่ที่ 2,3,4 และ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]จ้างขนย้ายคันดินกั้นน้ำชั่วคราวเลียบคลองขุนศรี หมู่ที่ 2,3,4 และ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะหนะขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 82-0682 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำโครงป้ายนับคะแนนตาม โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตาม โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตาม โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาเต้นท์ตาม โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาม โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาม โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตาม โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตาม โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาม โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาม โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]ซื้อสารเคมีและทรายอะเบท ตามโครงการรณรงค์ป้องกันละควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด เพื่อแจกจ่ายให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดีมากอุปภัมภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด เพื่อแจกจ่ายให้นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งเลียบคลองลำรางไทรใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยฤชุพันธ์ 4 หมู่ที่ 3 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางโอ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองลำรางไทรใหญ่ ฝั่งตะวันตก หมูที่ 6 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านคลองหนึ่งหมู่ที่ 10 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองลำรางไทรใหญ่(ฝั่งทิศเหนือ) บ้านคูคต หมู่ที่ 10 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองหนึ่ง ซอยที่ 3 หมู่ที่ 10 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 8 ต.ค. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกาสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริาหารส่วนตำบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พักคอย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี [ 27 ก.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยฤชุพันธ์ 4 หมู่ที่ 3 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี [ 27 ก.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองลำรางไทรใหญ่ ฝั่งตะวันตก หมูที่ 6 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี [ 27 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งเลียบคลองลำรางไทรใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี [ 27 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 02-1475311-4
Saiyai  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ : 02-1475311-4 โทรสาร : 02-147-5315
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 5,601,392 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10