หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
อบต.ไทรใหญ่
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ลำโพ   จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU สีแดง หมายเลขทะเบียน บธ ๓๙๑๔ นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑ (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
อบต.ลำโพ   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
อบต.คลองพระอุดม   จ้างขออนุมัติซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-9565 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
ทต.ศาลากลาง   จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ 83/2799 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
ทต.ศาลากลาง   จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ 82-8640 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
ทต.ศาลากลาง   จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 83-6121 (สาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
ทต.ศาลากลาง   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล 83-2569 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
ทม.ใหม่บางบัวทอง   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๓๒๑ นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
ทม.ใหม่บางบัวทอง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัดเทศบาลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
ทม.ใหม่บางบัวทอง   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัดเทศบาลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
ทม.พิมลราช   ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
ทม.บางรักพัฒนา   จ้างเหมาปรับปรุงระบบสาย LAN และระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
ทม.บางรักพัฒนา   ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล พร้อมเลนส์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
ทต.ศาลากลาง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.ย. 2564
ทม.ใหม่บางบัวทอง   จ้างก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเชื่อมติดระหว่าง โครงหลังคาคลุมอาคาร ๔ ชั้น กับพื้นอาคารประถมห้องประชุมและด้านรั้วกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
ทม.ใหม่บางบัวทอง   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๙๙๒ นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
ทม.ใหม่บางบัวทอง   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ใส่เอกสารไม้) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
ทม.ใหม่บางบัวทอง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
ทม.ใหม่บางบัวทอง   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
ทม.ใหม่บางบัวทอง   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๑๐๒ นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๖-๐๐๐๒ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
ทม.ใหม่บางบัวทอง   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๘๑๒ นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๖-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.ลำโพ   จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ยี่ห้ออีซูซุ สีเขียว หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๐๒๔ นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๔-๐๐๐๘ (ชุดกระบอกใบกวาด และอุปกรณ์อื่นๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2564
อบต.ลำโพ   ซื้อหนังสือตามโครงการจัดหาหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2564
อบต.ไทรน้อย   จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เปิดรับลงเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2564
อบต.ไทรน้อย   ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางและครุภัณฑ์ รถยนต์นั่ง 4 ประตู (ISUZU) หมายเลขทะเบียน กบ 8859 นนทบุรี (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2564
อบต.บางใหญ่   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำรางวี ถนนทางเข้าหมู่บ้านพฤกษา ๑๖ หมู่ที่ ๓ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก 14 ก.ย. 2564
อบต.บางใหญ่   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยแสงจันทร์ ๒ หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินยาว ๗๖.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่) โดยวิธีคัดเลือก 14 ก.ย. 2564
อบต.บางใหญ่   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำรางวีสายวัดโตนด - คลองบางโสน หมู่ที่ ๑ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่) โดยวิธีคัดเลือก 14 ก.ย. 2564
อบต.บางใหญ่   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเจ้า ๒ หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๖.๐๐ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๓๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่) โดยวิธีคัดเลือก 14 ก.ย. 2564
อบต.ไทรใหญ่   ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลไทรใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 203
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 02-1475311-4
Saiyai  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ : 02-1475311-4 โทรสาร : 02-147-5315
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 5,062,309 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10