หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
อบต.ไทรใหญ่
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ลำโพ   ซื้ออาหารเสริมนม ยู เอช ที (ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร) สำหรับนักเรียนโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
อบต.ลำโพ   ซื้ออาหารเสริมนม ยู เอช ที (ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดลำโพ (คล้อยประชารังสฤษฎ์) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
อบต.ลำโพ   ซื้ออาหารเสริมนม ยู เอช ที (ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระยะเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทม.บางรักพัฒนา   ซื้อวัสดุสำนักงาน (โซ่ กุญแจมาสเตอร์คีย์ และบันไดอลูมิเนียม ) สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทต.ศาลากลาง   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลากลาง 18 ม.ค. 2565
ทต.ศาลากลาง   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 18 ม.ค. 2565
ทต.ศาลากลาง   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถประจำตำแหน่ง) จำนวน 1 คัน (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค. 2565
ทต.ศาลากลาง   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถประจำตำแหน่ง) จำนวน 1 คัน (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค. 2565
ทต.ศาลากลาง   จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๒๕๖๙ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทต.ศาลากลาง   จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๓ - ๒๗๙๙ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทต.ศาลากลาง   จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๐๑๑๔ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทต.ศาลากลาง   ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล7409 นนทบุรี (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทต.ศาลากลาง   ซื้อแบตเตอรี่ รถเครน หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๕๗๔๗ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทต.ศาลากลาง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทต.ศาลากลาง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทม.ใหม่บางบัวทอง   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๑๗ นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๗-๔๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทม.ใหม่บางบัวทอง   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๘๗๘ นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทม.ใหม่บางบัวทอง   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถไถฟาร์มแทรคเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๒๐๘ นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๗-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทม.ใหม่บางบัวทอง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทม.พิมลราช   จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การเสียภาษี พร้อมติดตั้ง ขนาด 1.2 X 2.4 เมตร จำนวน 24 ป้าย เพื่อใช้ในภารกิจของ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
ทม.บางรักพัฒนา   จ้างเหมาจัดทำตรายาง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
อบต.ไทรน้อย   จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ จำนวน 2 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
ทต.ศาลากลาง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำหรับกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
ทม.ใหม่บางบัวทอง   จ้างเหมาบริการงานสอนครูผู้สอนครูผู้สอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสหศึกษาบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
ทม.ใหม่บางบัวทอง   จ้างเหมาบริการงานสอนครูผู้สอนครูผู้สอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสหศึกษาบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
ทม.ใหม่บางบัวทอง   จ้างเหมาบริการงานสอนในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสำหรับโรงเรียนอนุบาลสหศึกษาบางบัวทอง สังกัดเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
ทม.ใหม่บางบัวทอง   จ้างเหมาบริการงานสอนในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสำหรับโรงเรียนอนุบาลสหศึกษาบางบัวทอง สังกัดเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
ทม.ใหม่บางบัวทอง   จ้างเหมาบริการงานสอนในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสำหรับโรงเรียนอนุบาลสหศึกษาบางบัวทอง สังกัดเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
ทม.ใหม่บางบัวทอง   จ้างเหมาบริการงานสอนในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสำหรับโรงเรียนอนุบาลสหศึกษาบางบัวทอง สังกัดเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
ทม.พิมลราช   ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบ ตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) จำนวน 1,000 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 232
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 02-1475311-4
Saiyai  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ : 02-1475311-4 โทรสาร : 02-147-5315
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 5,601,527 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10