หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
อบต.ไทรใหญ่
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทม.พิมลราช   จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-8731 นนทบุรี จำนวน 1 คัน ที่อยู่ในการดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2564
ทม.พิมลราช   จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดที่ทำการสภาเทศบาลเมืองพิมลราช ขนาดความกว้าง ๒.๖๐ x ยาว ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2564
ทม.พิมลราช   จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดที่ทำการสภาเทศบาลเมืองพิมลราช ขนาดความกว้าง ๒.๖๐ x ยาว ๘๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2564
ทม.พิมลราช   จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ลิฟต์โดยสารภายในอาคารสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2564
ทม.พิมลราช   จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดที่ทำการสภาเทศบาลเมืองพิมลราช ขนาดความกว้าง ๒.๖๐ x ยาว ๘๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2564
อบต.ลำโพ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางวี คสล. ๑ ข้าง หมู่ที่ ๕ บ้านศาลเจ้า เชื่อมหมู่ที่ ๘ บ้านสามแยก ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มิ.ย. 2564
อบต.ลำโพ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มิ.ย. 2564
อบต.ท่าอิฐ   จ้างกำจัดปลวก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2564
อบต.ท่าอิฐ   ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าอิฐ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2564
อบต.บางรักน้อย   จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2564
อบต.บางรักน้อย   จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางรักน้อย) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2564
อบต.บางรักน้อย   จ้างเหมาซักพรมและผ้าม่านภายในห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2564
อบต.บางรักน้อย   ซื้อแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยน ทะเบียน 1 กก 3768 นนทบุรี (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2564
ทม.ไทรม้า   จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2564
ทม.ไทรม้า   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2564
ทม.ไทรม้า   ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2564
ทต.ศาลากลาง   ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุสาหกรรมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2564
ทม.ใหม่บางบัวทอง   จ้างเหมาทำความสะอาดฆ่าเชื้อและเติมน้ำยาทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2564
ทม.ใหม่บางบัวทอง   ซื้อวัสดุการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2564
ทม.ใหม่บางบัวทอง   ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียงลำโพงบลูทูธไร้สายเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2564
ทม.ใหม่บางบัวทอง   จ้างเหมารื้อถอนตู้รางเลื่อน พร้อมติดตั้ง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2564
อบต.ท่าอิฐ   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2564
อบต.ท่าอิฐ   ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น DCSC2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2564
อบต.ท่าอิฐ   ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ช่วงวันที่ 17 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2564
ทม.บางรักพัฒนา   ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2564
ทม.บางรักพัฒนา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางสมร วงษ์พิน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 2564
อบต.ไทรน้อย   จ้างทำป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ประจำปี 2564 จำนวน 12 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2564
อบต.ไทรน้อย   ซื้อการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2564
อบต.ไทรน้อย   ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ประจำปี 2564 จำนวน 15 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2564
อบต.ไทรน้อย   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 192
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 02-1475311-4
Saiyai  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ : 02-1475311-4 โทรสาร : 02-147-5315
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 3,479,483 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10