หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
อบต.ไทรใหญ่
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทม.ใหม่บางบัวทอง   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565
ทม.ใหม่บางบัวทอง   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565
ทม.ใหม่บางบัวทอง   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ พร้อมบริการเปลี่ยน) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๓๗๗ นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๙-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565
ทม.ใหม่บางบัวทอง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565
ทม.ใหม่บางบัวทอง   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๙๖๔ นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๗-๕๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565
ทม.บางรักพัฒนา   จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565
อบต.ลำโพ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล. พร้อมรางวี คสล. (ช่วงที่ ๒) ลำโพซอย ๒๕ หมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ย. 2565
อบต.ลำโพ   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ย. 2565
อบต.ลำโพ   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ย. 2565
ทม.ใหม่บางบัวทอง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2565
อบต.บางใหญ่   ซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๖๐ วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2565
อบต.บางใหญ่   จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๔๓๒ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2565
ทม.ไทรม้า   ซื้อแบตเตอรี่รถสุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 83-1484 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2565
ทม.ไทรม้า   ซื้อแบตเตอรี่รถสุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 83-1328 นนทบุรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2565
ทม.บางรักพัฒนา   จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา 24 พ.ย. 2565
ทม.บางรักพัฒนา   จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานกลุ่มและเครือข่ายต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 24 พ.ย. 2565
อบต.บางรักใหญ่   ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ชั้นอนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566 ร.ร.วัดโมลี (นันทวิมล) และร.ร.วัดบางรักใหญ่ (สายอักษร) รวมทั้งสิ้น 100 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2565
ทม.ใหม่บางบัวทอง   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
ทม.ใหม่บางบัวทอง   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๒๓๗ นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๒-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
ทม.ใหม่บางบัวทอง   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
อบต.ไทรใหญ่   จ้างจัดทำอาหารว่าง อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ และถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
อบต.ไทรใหญ่   จ้างจัดทำป้ายตามโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ และถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
อบต.บางใหญ่   ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน รถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๔๓๒ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
อบต.บางใหญ่   ซื้อยางพร้อมเปลี่ยน รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๙๖๓ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
อบต.บางใหญ่   จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน ๙๕๗๗ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
ทม.ไทรม้า   ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน บธ-6421 นนทบุรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
ทม.ไทรม้า   จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บธ - 6421 นนทบุรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
อบต.ไทรน้อย   เหมาตกแต่งไฟประดับหน้าอาคารสำนักงาน อบต.ไทรน้อย และบริเวณรั้วข้างสำนักงานอบต.ไทรน้อย โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 23 พ.ย. 2565
อบต.ไทรน้อย   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
อบต.ไทรน้อย   จ้างเหมาตกแต่งอาคารสถานที่ผูกผ้าบริเวณ อบต.ไทรน้อย โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 269
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
    โทร : 095-397-8263
Saiyai  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ : 02-1475311-4 โทรสาร : 02-147-5315
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 6,987,458 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10