หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
อบต.ไทรใหญ่
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ลำโพ   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ (ห้องเรียนที่ 1 อยู่ที่โรงเรียนวัดลำโพ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 2565
อบต.ลำโพ   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ (ห้องเรียนที่ 2 อยู่ที่โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 2565
อบต.ลำโพ   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 2565
อบต.ลำโพ   ซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 2565
อบต.ลำโพ   ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 2565
ทม.บางรักพัฒนา   ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (LED) พื้นที่ตำบลบางรักพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.ค. 2565
ทม.บางรักพัฒนา   จ้างเหมาบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง)(หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-0038,420-51-0036) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 2565
อบต.บางรักน้อย   ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางรักน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 2565
ทต.ศาลากลาง   โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกซอย ว.พุดพัฒน์ (ส่วนที่เหลือ) หมู่ 1 6 ก.ค. 2565
ทม.ใหม่บางบัวทอง   จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 2565
ทม.ใหม่บางบัวทอง   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๓๙ นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๕๖-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 2565
ทม.ใหม่บางบัวทอง   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๒๓๙ นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๒-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 2565
ทม.ใหม่บางบัวทอง   เช่าวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ตามโครงการฝึกอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟในอาคารแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 2565
อบต.บางรักน้อย   จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและตรวจเช็คระบบต่างๆ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กม - 7958 นนทบุรี (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.บางรักน้อย   ซื้อพร้อมติดตั้งชุดสัญญาณไฟวับวามพร้อมลำโพง รถยนต์หมายเลขทะเบียน บพ - 293 นนทบุรี (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.บางรักน้อย   เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กษ - 3595 นบ. 5 ก.ค. 2565
อบต.บางรักน้อย   เหมาจัดทำขบวนแห่เทียนพรรษารอบตำบลบางรักน้อย และประดับไฟราวภายในงาน (โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565) 5 ก.ค. 2565
อบต.บางรักน้อย   จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางรักน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.ศาลากลาง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยคุ้มผันเจิม หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ค. 2565
ทม.ใหม่บางบัวทอง   โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นบ.ถ 27-013 ถนนเลียบคลองตาคล้าย หมู่ที่ 7 5 ก.ค. 2565
ทม.ใหม่บางบัวทอง   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กข ๔๗๓๑ นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๕๙-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.ไทรน้อย   จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.ไทรน้อย   จ้างทำอาหารกลางวัน ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ จำนวน 85 ชุด วันที่ 6 ? 8 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.ไทรน้อย   จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า-บ่าย) ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ จำนวน 85 ชุด วันที่ 6 8 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.ไทรน้อย   จ้างเหมารถบัส ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.ไทรน้อย   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.ไทรน้อย   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.บางรักน้อย   จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์เลขที่ 420 52 0090 , 420 52 00091 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
ทม.ใหม่บางบัวทอง   ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565
อบต.บางรักใหญ่   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 291
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 02-1475311-4
Saiyai  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ : 02-1475311-4 โทรสาร : 02-147-5315
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 6,628,699 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10