หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
อบต.ไทรใหญ่
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นบ 0023.3/ว1033 มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
นบ 0023.3/ว1034 การเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
นบ 0023.3/ว1048 ขอประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
นบ 0023.3/ว1046 การประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีมอบโล่รางวัล พัดเกียรติยศ เกียรติบัตรวัดต้นแบบระดับหน ประจำปีพุทธศักราช 2566 และรับมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามมติมหาเถรสมาคม  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
นบ 0023.3/ว1035 การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
นบ 0023.3/ว1033 มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
นบ 0023.6/ว1047 การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด)  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
นบ 0023.6/ว271 ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 "รักษ์คลองบางกรวย คลองสวยคู่เมืองนนท์"  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
นบ 0023.3/ว255 การส่งเสริมเด็กพิเศษด้วยการเล่นกับธรรมชาติ  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
นบ 0023.3/ว253 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
นบ 0023.2/ว252 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการฯ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-24 มี.ค.2567 รร.ริเวอร์ไซด์  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
นบ 0023.1/ว984 ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
นบ 0023.1/ว985 การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
นบ 0023.6/ว1027 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
นบ 0023.6/ว1027 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
นบ 0023.3/ว1029 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร (ระยะที่ 1)  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
นบ 0023.6/ว259 สำรวจฐานข้อมูลน้ำหนักเด็กอายุ 0-5 ปี และข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการน้ำหนักเด็กได้มาตรฐานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
นบ 0023.3/ว1028 ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ตามคำปฏิญาณตนยุวกาชาด "RCY Creator"  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
นบ 0023.3/ว246 การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง ครอบครัวรุ่นใหม่ไม่ทนคอร์รัปชันและสินบน ไปทดลองใช้  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
นบ 0023.3/ว248 ตอบแบบสอบถามการรับรู้ สภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
นบ 0023.3/ว927 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
นบ 0023.3/ว247 ประชาสัมพันธ์โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
นบ 0023.6/ว696 การของบประมาณในจัดทำระบบกำจัดปฏิกูล ฯ  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
นบ 0023.3/ว957 การประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับรายงานตรวจสอบจัดเก็บรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ. 3  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
นบ 0023.6/ว236 การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
นบ 0023.6/ว235 แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  [ 27 ก.พ. 2567 ]   
นบ 0023.5/ 3505 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
นบ 0023.3/ว939 การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 67)  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
นบ 0023.6/ว234 ประชาสำพันธ์ ประกาศกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
นบ 0023.6/ว233 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
นบ 0023.6/ว232 ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสิ้นค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
นบ 0023.3/ว227 การอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
นบ 0023.6/ว230 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566  [ 22 ก.พ. 2567 ]  
นบ 0023.6/ว229 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  [ 22 ก.พ. 2567 ]  
นบ 0023.4/ว910 ประสานความร่วมมือในการดำเนินการเปิดเวทีสาธารณะ และเปิดบ้าน ป.ป.ท. (Open House)  [ 22 ก.พ. 2567 ]  
นบ 0023.6/ว228 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535  [ 22 ก.พ. 2567 ]  
นบ 0023.4/ว223 การตรวจสอบและประมวลผลการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น LNC  [ 22 ก.พ. 2567 ]  
นบ 0023.6/ว878 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2567  [ 22 ก.พ. 2567 ]  
นบ 0023.3/ว222 ประชาสัมพันธ์บทเพลงในอุ่นอ้อมอกมั่นคง  [ 21 ก.พ. 2567 ]  
นบ 0023.3/ว221 เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก  [ 21 ก.พ. 2567 ]  
นบ 0023.2/ว224 การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.พ. 2567 ]  
นบ 0023.4/ว864 ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.พ. 2567 ]  
นบ 0023.6/ว220 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกแม่น้ำ ลำคลอง  [ 20 ก.พ. 2567 ]  
นบ 0023.3/ว847 การติดตามการดำเนินการลงหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  [ 20 ก.พ. 2567 ]  
นบ 0023.3/ว846 การยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 20 ก.พ. 2567 ]  
นบ 0023.6/ว217 แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  [ 20 ก.พ. 2567 ]  
นบ 0023.5/ว848 เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS)  [ 20 ก.พ. 2567 ]  
 
(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 281
   
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
    โทร : 095-397-8263
Saiyai  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ : 02-1475311-4 โทรสาร : 02-147-5315
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 8,143,857 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10