หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
อบต.ไทรใหญ่
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นบ 0023.1/ว1128 การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.3/ว3922 ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม)  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.3/ว3923 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.5/ว3920 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี  [ 21 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.6/ว1123 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในความค  [ 21 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.6/ว1123 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในความค  [ 21 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.3/ว1121 การจัดทำแผนประสบการณ์ หลักสูตรต้านทุจริต  [ 21 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.3/ว3914 การขยายการทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 21 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.3/ว3900 การประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ  [ 20 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.3/ว1119 การประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้ระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local service)  [ 20 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.1/ว1117 การสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  [ 20 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.6/ว1118 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  [ 20 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.5/ว3889 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566) เพิ่มเติม  [ 20 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.5/ว3890 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได  [ 20 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.1/ว1113 ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Integrity and Excellence in Public Govermance  [ 20 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.3/ว3779 ขอให้ติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนสำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566  [ 19 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.3/ว3863 การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1  [ 19 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.3/ว14992 การใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชนสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 19 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.6/ว1111 ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map)  [ 19 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.3/ว3867 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปี 2566 และขอเชิญประชุม  [ 19 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.5/ว3875 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม  [ 19 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.3/ว3864 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ในระดับท้องถิ่นผ่านโซเซียลมีเดีย  [ 19 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.1/ว1107 ประชาสัมพันธ์โครงการการประกวดรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล  [ 18 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.5/ว14668 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 18 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.5/ว1104 การนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 18 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.5/ว1103 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม 2566  [ 18 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.5/ว1102 ขอประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอการถ่ายทอดสดย้อนหลังการสัมมนา เรื่อง คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครํฐ  [ 18 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.5/ว3783 การจัดทำระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล  [ 18 ก.ย. 2566 ]   
นบ 0023.6/ว1109 การดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรกับผู้ใช้ทางม้าลาย  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
นบ 0023.3/ว3816 แจ้งมติรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการปฎิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 2566 สิ้นไตรมาศ3  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
นน 0023/ว3815 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน และวิธีปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
นบ 0023.2/ว3804 แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) และการยื่นเสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ระบบ DPA ไม่สามารถเปิดใช้ระบบได้  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
นบ 0023.3/ว3803 การทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
นบ 0023.3/ว14714 การอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสนับสนุนงบประมาณแหล่งท่องเที่ยว 2566  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
นบ 0023.6/ว3780 การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต (กรณีที่ยื่นขออนุญาตได้ทันกำหนดภายใน 120 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564)  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
นบ 0023.3/ว3794 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
นบ 0023.4/ว3781 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการจัดระเบียบป้าย  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
นบ 0023.3/ว3767 แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
นบ 0023.3/ว1100 ประชาสัมพันธ์ประกาศสถานศึกษาพอเพียง  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
นบ 0023.2/ว3755 แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
นบ 0023.3/ว1096 อบรมโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 25  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
นบ 0023.4/ 3756 ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ไฟล์หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด  [ 13 ก.ย. 2566 ]  
นบ 0023.6/ว1094 ขอส่งแผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2566 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ. 2566  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
นบ 0023.6/ว3743 ตอบประเด็นหารือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
นบ 0023.3/ว1093 การบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
นบ 0023.3/ว3742 การจัดพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัลเพื่อคนการศึกษาท้องถิ่น Local Education Award 2023  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
นบ 0023.6/ว1089 ผลการตรวจวัดมลพิษรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (รอบที่ 1/2566)  [ 11 ก.ย. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 267
   
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
    โทร : 095-397-8263
Saiyai  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ : 02-1475311-4 โทรสาร : 02-147-5315
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 7,595,836 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10