หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการ อบต.ไทรใหญ่
การศึกษาในตำบลไทรใหญ่
ศูนย์รวมจิตใจของชาวไทรใหญ่
สาธารณสุขในตำบลไทรใหญ่
วิสาหกิจชุมชนเกษรกรบ้านคลองหม่อมแช่ม
1
2
3
4
5
 
อบต.ไทรใหญ่
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน
เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายฉลวย ขันจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
 
       
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
แก้ไขแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 412 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อซื้อรถกระเช้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประ [ 22 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 427 
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสพัลท์ติกคอนกรีต [ 4 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 340 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุ 12,000 ลิตร ด้วย [ 29 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 381 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาถมดินบริเวณที่ดินขององค์การบริหารส่วน [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 330 
 
   
 
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1) [ 28 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 496 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 351 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 341 
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 4) [ 4 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 3672 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส [ 28 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 213 
   
 
ข่าวสารภายนอก
 
  หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
   
 
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม) สน.บถ.  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว917  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว911  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน (MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว922  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลสุขลักษณะและจัดการบ่อกำจัดขยะให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันภัยไฟไหม้บ่อขยะ ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน กสว. มท 0820.2/ว920  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว921 สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีแนบท้าย บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ดำเนินการ  [ 29 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว4  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว23  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) กศ. มท 0816.3/ว848  [ 29 ก.พ. 2567 ]
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว888  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13 กค. มท 0803.4/ว902,ว903 รายชื่อฯ รุ่นที่ 13  [ 28 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว892  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว893  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย กศ. มท 0816.3/ว890 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว881 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก้บการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/ว879 รายชื่อฯ รุ่นที่ 4  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 กพส. มท 0810.4/ว880 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร (ระยะที่ 1) กสธ. มท 0819.2/ว845  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว828 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ผลการประเมินการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.8/ว793 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว791  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/2499  [ 27 ก.พ. 2567 ]
การจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว874 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารของอำเภอและจังหวัดในการพิจารณาโครงการและเอกสารประกอบการขอกู้เงินทุ่นส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว3  [ 27 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาฉีด กค. มท 0803.3/ว870  [ 27 ก.พ. 2567 ]
   
 
นบ 0023.3/ว1033 มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
นบ 0023.3/ว1034 การเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
นบ 0023.3/ว1048 ขอประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
นบ 0023.3/ว1046 การประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีมอบโล่รางวัล พัดเกียรติยศ เกียรติบัตรวัดต้นแบบระดับหน ประจำปีพุทธศักราช 2566 และรับมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามมติมหาเถรสมาคม  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
นบ 0023.3/ว1035 การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
นบ 0023.3/ว1033 มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
นบ 0023.6/ว1047 การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด)  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
นบ 0023.6/ว271 ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 "รักษ์คลองบางกรวย คลองสวยคู่เมืองนนท์"  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
นบ 0023.3/ว255 การส่งเสริมเด็กพิเศษด้วยการเล่นกับธรรมชาติ  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
นบ 0023.3/ว253 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
นบ 0023.2/ว252 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการฯ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-24 มี.ค.2567 รร.ริเวอร์ไซด์  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
นบ 0023.1/ว984 ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
นบ 0023.1/ว985 การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
นบ 0023.6/ว1027 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
นบ 0023.6/ว1027 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
นบ 0023.3/ว1029 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร (ระยะที่ 1)  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
นบ 0023.6/ว259 สำรวจฐานข้อมูลน้ำหนักเด็กอายุ 0-5 ปี และข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการน้ำหนักเด็กได้มาตรฐานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
นบ 0023.3/ว1028 ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ตามคำปฏิญาณตนยุวกาชาด "RCY Creator"  [ 29 ก.พ. 2567 ]    
นบ 0023.3/ว246 การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง ครอบครัวรุ่นใหม่ไม่ทนคอร์รัปชันและสินบน ไปทดลองใช้  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
นบ 0023.3/ว248 ตอบแบบสอบถามการรับรู้ สภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
   
 
ทม.ใหม่บางบัวทอง โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง เชิญ [ 28 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 116 
อบต.บางรักใหญ่ ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรร [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 19 
อบต.บางรักใหญ่ ขอเชิญบุคคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฎิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 19 
อบต.บางรักใหญ่ ประชาสัมพันธ์ การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเข [ 24 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 18 
ทม.ใหม่บางบัวทอง ร่างซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทร [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 13 
อบต.บางใหญ่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 11 
ทม.ใหม่บางบัวทอง ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมอาชีพ [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 13 
อบต.บางรักใหญ่ วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 อบต.บางรักใหญ่ นำโดยนายกิติภูมิ แสงเดือน นายก [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 22 
อบต.บางรักใหญ่ วันพุธที่ 21 ก.พ. 2567 นายกิติภูมิ แสงเดือน นายก อบต.บางรักใหญ่ และคณะผู้บริหาร [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 17 
อบต.บางรักใหญ่ ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 21 
ทม.ใหม่บางบัวทอง ประกาศเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้อง [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1185 
ทม.ใหม่บางบัวทอง ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 14 
อบต.บางใหญ่ กิจกรรมลด และคัดแยกขยะตามหลัก 3RS [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 29 
อบต.บางรักใหญ่ วันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายกิติภูมิ แสงเดือน นายก อบต.บางรักใหญ่ คณะผู้บร [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 14 
ทม.ใหม่บางบัวทอง โครงการป้องกันความรุนแรงและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 12 
   
 


ทม.ใหม่บางบัวทอง จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ๒ ชั้น แบบไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง ตามโครงการ [ 1 มี.ค. 2567 ]


อบต.ไทรใหญ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยลุงนัย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกว [ 1 มี.ค. 2567 ]


อบต.บางใหญ่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๘๑ ตัว [ 1 มี.ค. 2567 ]


ทม.ใหม่บางบัวทอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ [ 29 ก.พ. 2567 ]


ทม.ใหม่บางบัวทอง เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับก [ 29 ก.พ. 2567 ]


ทม.ใหม่บางบัวทอง จ้างเหมาบริการครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสหศึ [ 29 ก.พ. 2567 ]


ทม.ใหม่บางบัวทอง จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]


ทม.ใหม่บางบัวทอง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ KVA. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ [ 29 ก.พ. 2567 ]


ทม.ใหม่บางบัวทอง ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ก [ 29 ก.พ. 2567 ]


ทม.ใหม่บางบัวทอง จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส สำหรับส่งกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องปรับอากาศอาค [ 29 ก.พ. 2567 ]


ทม.ใหม่บางบัวทอง จ้างเหมาบริการ ตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (เดือนมีนาคม 25 [ 29 ก.พ. 2567 ]


ทม.ใหม่บางบัวทอง จ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]


ทม.ใหม่บางบัวทอง จ้างก่อสร้างรั้ว (ด้านหลัง) โรงเรียนอนุบาลสหศึกษาบางบัวทอง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพา [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.บางใหญ่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๕ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.บางใหญ่ ซื้อธงตราสัญลักษณ์ฯ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษ [ 29 ก.พ. 2567 ]


ทม.ใหม่บางบัวทอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.บางรักใหญ่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด โดยวิธีเฉ [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.บางรักใหญ่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (งานอำนวยการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.บางรักใหญ่ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.บางรักใหญ่ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ (งานอำนวยการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
       
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยลุงนัย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกว [ 1 มี.ค. 2567 ]โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ [ 27 ก.พ. 2567 ]ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดวัชพืช เพื่อใช้ในการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในพื้นที่องค [ 20 ก.พ. 2567 ]

 
   
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (27 ต.ค. 2566)    อ่าน 85  ตอบ 0  
จะติดต่อขอถังขยะค่ะ ทำเรื่องยังไงคะ (11 ก.ค. 2566)    อ่าน 5426  ตอบ 6  
ต้องการน้ำดื่มที่มีคุณภาพ เราต้องกรองแบบละเอยดก่อนเสมอ (6 พ.ย. 2565)    อ่าน 175  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
วิสหกิจชุมชนเกษรกรบ้านคลองหม่อมแช่ม
วัดปลายคลองขุนศรี
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา
รับเรื่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร.084-313-1821
     
  GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
e-Servicr บริการออนไลน์
 
 
 
     
คำแนะนำการชำระภาษี
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
     
คู่มือประชาชน
  เอกสาร แบบฟอร์ม
    สำหรับติดต่อราชการ
   
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
    โทร : 095-397-8263
Saiyai  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ : 02-1475311-4 โทรสาร : 02-147-5315
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 8,143,825 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.ไทรใหญ่

facebook
อบต.ไทรใหญ่
อบต.ไทรใหญ่