หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการ อบต.ไทรใหญ่
การศึกษาในตำบลไทรใหญ่
ศูนย์รวมจิตใจของชาวไทรใหญ่
สาธารณสุขในตำบลไทรใหญ่
วิสาหกิจชุมชนเกษรกรบ้านคลองหม่อมแช่ม
1
2
3
4
5
 
อบต.ไทรใหญ่
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน
เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายฉลวย ขันจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
 
       
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
แก้ไขแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 218 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อซื้อรถกระเช้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประ [ 22 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 238 
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสพัลท์ติกคอนกรีต [ 4 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 211 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุ 12,000 ลิตร ด้วย [ 29 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 232 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาถมดินบริเวณที่ดินขององค์การบริหารส่วน [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 168 
 
   
 
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1) [ 28 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 359 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 196 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 181 
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 4) [ 4 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 109 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส [ 28 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 101 
   
 
ข่าวสารภายนอก
 
  หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
   
 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3901  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กพส. มท 0810.6/ว3890  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3863  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว3882 [ป้ายประชาสัมพันธ์]  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3877  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) กศ. มท 0816.3/ว3881 [หลักสูตร Be Internet Awesome และคำปฏิญาณ] [รายละเอียด]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การทำกิจการนอกเขตเทศบาล กม. มท 0804.3/ว3806  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง กม. มท 0804.3/ว3807  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3860  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3859  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3858  [ 24 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว3862 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว3861 [คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา รวม 5 ระดับชั้น] [รายงานสรุปผลการประเมินคู่มือฯ]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง กสธ. มท 0819.2/ว3864  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3844  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3857  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว3856  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3841 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน ด่วนที่สุด สสวท. กศ. มท 0816.3/ว3845 [เอกสารแนบท้าย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3840  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3832  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3837  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว8714  [ 23 พ.ย. 2565 ]
ข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สน.คท. มท 0808.3/ว8713  [ 23 พ.ย. 2565 ]
   
 
นบ 0023.2/ว4438 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
นบ 0023.2/ว1135 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติการอบรมและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
นบ 0023.2/ว1134 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
นบ0023.3/ว4385 รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
นบ0023.1/ว4429 ขอความร่วมมือเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ (พ.ศ. 2566-2570)  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
นบ0023.3/ว4412 การอบรมหลักสูตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
นบ0023.3/ว1129 ขอความร่วมมือตรวจคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
นบ0023.3/ว4431 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
นบ0023.3/ว1131 ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจ (การจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
นบ 0023.3/18748 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
นบ 0023.3/18747 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
นบ 0023.3/ว4423 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนทางหลวง  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
นบ 0023.3/ว4422 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
นบ 0023.3/ว4421 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
นบ 0023.5/ว4315 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2565  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
นบ0023.5/ว4413 การควบคุมและการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
นบ0023.3/ว4414 การคัดเลือก บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
นบ0023.5/ว4389 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาล  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
นบ0023.2/ว4384 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภร์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
นบ0023.3/ว1130 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
   
 
อบต.ไทรน้อย ประกาศ เรื่อง ขอเปลี่ยนเช็คที่หมดอายุในการขึ้นเงินกับทางธนคาร [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ลำโพ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ลำโพ เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.ใหม่บางบัวทอง พิธีลงนามข้อตกลงด้านการศึกษา (MOU) ระหว่าง ทม.ใหม่บางบัวทอง กับ วิทยาลัยเทคโนโลย [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
ทม.ไทรม้า ประกาศเรียกการประชุมสภาเทศบาลเมืองไทรม้า สามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทม.ใหม่บางบัวทอง ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อให้การจัดก [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 25 
อบต.บางรักน้อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าริมทาง บริเวณบางรัก [ 23 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.บางรักน้อย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกเป็นพนัก [ 23 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 26 
อบต.ไทรน้อย ประกาศ เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทม.ไทรม้า ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ลำโพ ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
ทม.ใหม่บางบัวทอง ประกาศร่างจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีปร [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสื่อสาร(โทรศัพท์และอินเต [ 15 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ลำโพ ประกาศ!!!!! ปิดให้บริการ [ 15 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 23 
อบต.บางรักใหญ่ วันนี้(14 พ.ย.) เวลา 13.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ โดยกองสาธารณสุขฯ ร่ [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
   
 


ทม.ใหม่บางบัวทอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]


ทม.ใหม่บางบัวทอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]


ทม.ใหม่บางบัวทอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ พร้อมบริการเปลี่ยน) หมายเลขทะเบียน ๘๒- [ 25 พ.ย. 2565 ]


ทม.ใหม่บางบัวทอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]


ทม.ใหม่บางบัวทอง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๙๖๔ นนทบุรี หมายเลขครุ [ 25 พ.ย. 2565 ]


ทม.บางรักพัฒนา จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ประจำปีง [ 25 พ.ย. 2565 ]


อบต.ลำโพ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล. พร้อมรางวี คสล. (ช่วงที่ ๒) ลำโ [ 25 พ.ย. 2565 ]


อบต.ลำโพ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ [ 25 พ.ย. 2565 ]


อบต.ลำโพ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ [ 25 พ.ย. 2565 ]


ทม.ใหม่บางบัวทอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]


อบต.บางใหญ่ ซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๖๐ วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]


อบต.บางใหญ่ จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๔๓๒ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]


ทม.ไทรม้า ซื้อแบตเตอรี่รถสุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 83-1484 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]


ทม.ไทรม้า ซื้อแบตเตอรี่รถสุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 83-1328 นนทบุรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 24 พ.ย. 2565 ]


ทม.บางรักพัฒนา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื [ 24 พ.ย. 2565 ]


ทม.บางรักพัฒนา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู [ 24 พ.ย. 2565 ]


อบต.บางรักใหญ่ ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ชั้นอนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรีย [ 24 พ.ย. 2565 ]


ทม.ใหม่บางบัวทอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]


ทม.ใหม่บางบัวทอง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๒๓๗ นนทบุรี หมายเลขครุภัณ [ 23 พ.ย. 2565 ]


ทม.ใหม่บางบัวทอง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะ [ 23 พ.ย. 2565 ]
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
       
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 
   
 


จ้างจัดทำอาหารว่าง อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง กิจกร [ 23 พ.ย. 2565 ]จ้างจัดทำป้ายตามโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินท [ 23 พ.ย. 2565 ]ซื้อชุดถังขยะเปียกและวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมตามโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง กิจกรรมศูน [ 22 พ.ย. 2565 ]

 
   
 
ต้องการน้ำดื่มที่มีคุณภาพ เราต้องกรองแบบละเอยดก่อนเสมอ (6 พ.ย. 2565)    อ่าน 25  ตอบ 0  
จะติดต่อขอถังขยะค่ะ ทำเรื่องยังไงคะ (26 ต.ค. 2565)    อ่าน 869  ตอบ 4  
เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 พ.ค. 2564)    อ่าน 273  ตอบ 3  
   
 
 
 
 

วิสหกิจชุมชนเกษรกรบ้านคลองหม่อมแช่ม

วัดปลายคลองขุนศรี
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา
รับเรื่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร.084-313-1821
     
  GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
e-Servicr บริการออนไลน์
 
 
 
     
คำแนะนำการชำระภาษี
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
     
คู่มือประชาชน
  เอกสาร แบบฟอร์ม
    สำหรับติดต่อราชการ
   
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
    โทร : 095-397-8263
Saiyai  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ : 02-1475311-4 โทรสาร : 02-147-5315
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 6,987,304 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.ไทรใหญ่

facebook
อบต.ไทรใหญ่
อบต.ไทรใหญ่