หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
อบต.ไทรใหญ่
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.saiyai.go.th/orgch...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.saiyai.go.th/board... https://www.saiyai.go.th/staff...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje... รายละเอียดจะอยู่ตั้งแต่หน้าที่ 15 - 96
รายละเอียดยุทธศาสตร์ ของ อบต.ไทรใหญ่ อยู่หน้าที่ 25-28
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.saiyai.go.th/conta...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.saiyai.go.th/law.p... https://www.localthai.org/dnm_...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.saiyai.go.th/news_... https://www.saiyai.go.th/news_...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.saiyai.go.th/webbo... https://www.saiyai.go.th/webbo... https://www.saiyai.go.th/home Massenger Live Chat จะอยู่ที่หน้าหลักของเว็บไซด์ครับ
o9 Social Network https://www.saiyai.go.th/home https://web.facebook.com/orbor... ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน คือ Facebook ของอบต.ไทรใหญ่ ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ Facebook อยู่มุมขวาด้านบนของหน้าหลัก และอยู่ในช่องทางการตืดต่อ
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje...
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje...
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje... ปัญหา/อุปสรรค หน้า 59
ข้อแนะนำ/เสนอแนะ  หน้า 69 (ท้ายสุด)
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/dnm_f... https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje...
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje...
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje...
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje...
o18 E-Service https://www.saiyai.go.th/home https://docs.google.com/forms/... https://csgcheck.dcy.go.th/pub...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje...
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.saiyai.go.th/egp.p... http://process3.gprocurement.g...
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje...
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje...
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.saiyai.go.th/proje... ttps://www.saiyai.go.th/projec...
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje...
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje...
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.saiyai.go.th/conta...
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje...
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.saiyai.go.th/news_... https://www.saiyai.go.th/news_...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje...
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.saiyai.go.th/news_... อยู่ในหัวข้อกิจกรรม
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje...
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje...
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje...
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje...
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje...
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje...
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/news_...
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje...
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje...
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/proje... https://www.saiyai.go.th/news_... แสดง QR code แบบวัด EIT อีก1 ช่องทางคือ อยู่หน้าแรกของเว็บไซด์ ตรงภาพสไลด์ หมายเลข1
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
    โทร : 095-397-8263
Saiyai  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ : 02-1475311-4 โทรสาร : 02-147-5315
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 7,851,267 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10