ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
7.69%
การคมนาคม ( 8 )
61.54%
ระบบสาธารณูปโภค ( 2 )
15.38%
การให้บริการด้าน Internet ( 2 )
15.38%
การส่งเสริมอาชีพ ( 0 )
0.00%